среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie sztachetki plastikowe na plot i bramę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Budowa ogrodzenie PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu gminie z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Plotki z PCV na plot i bramę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma przylegającymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachety plastikowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu oraz proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych a także jeżeli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji plotki Winylowe na plot i furtę ogrodzeniowa zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy projektowane ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i furtę sztachetowa jest niezgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji kiedy przewidywane ploty z plastyku na plot i bramę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий